English | Dutch

News and Events

Bezoek van de DABAL Groep uit Engeland in onze Dovenschool op 25 september 2018.

Bezoek van de DABAL Groep uit Engeland in onze Dovenschool op 25 september 2018.

Op 25 september brachten leden van de DABAL Organisatie een bezoek aan onze Dovenschool.

Lord  Colin Low of Dalston CBE, de Patron van DABAL , Mevrouw Low, Mevrouw Nadani Welikala en andere leden van DABAL.

Lord en Lady Low brachten voor de eerste keer een bezoek aan Sri Lanka en toonden erg veel interesse in het werk in onze Dovenschool. Speciaal het Agriculture Project kreeg veel aandacht.

DABAL betekent: Deaf And Blind Aid Lanka.

Deze Organisatie helpt alle Doven- en Blindenscholen (16) in Sri Lanka door Project Sponsoring. De afgelopen jaren heeft onze Dovenschool 2 keer een donatie van DABAL ontvangen.

Leave a Reply